Přejít k hlavnímu obsahu

Digitální transformace společnosti STROJCAR

Společnost STROJCAR s.r.o. zahájila realizaci projektu "Digitální transformace společnosti STROJCAR“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019550. Cílem projektu je zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost prostřednictvím digitální transformace. V rámci projektu dojde k pořízení a implementaci technologií, které budou propojeny se stávajícími a novými technologiemi nově pořízeným informačním systémem. V souladu se strategií digitální transformace bude pořízen:

Realizace projektu bude ukončena do 31.12.2022. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Technologie a je spolufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj.